Waaraan herken je de aanwezigheid van een entiteit?

Koop eerst de cursus vooraleer je met deze les begint.

Terug naar:Gevorderd mediumschap > Werken met entiteiten