Koop eerst de cursus vooraleer je met deze les begint.

Reiki is het Japanse woord voor Universele Levensenergie. Rei betekent universeel, heilig of geest en Ki betekent (levens)energie of natuur. Daarnaast is Reiki dus de naam van de heelmethode waarmee je deze levensenergie met behulp van handoplegging doorgeeft. Aan het eind van de 19e eeuw leefde een dr. Mikao Usui. Deze voormalige zakenman was docent […]

Terug naar:Reiki I inwijding en cursus