Koop eerst de cursus vooraleer je met deze les begint.

Reiki is zo simpel dat iedereen het kan leren, dat is het mooie aan Reiki. Deze eenvoud is voor mij heel belangrijk. Reiki heeft zeker ook spirituele kanten, maar ik vind het belangrijk om Reiki niet te mystiek te maken. Ik hoop dat daarmee de drempel zo laag is en dat zoveel mogelijk mensen kennis […]

Terug naar:Reiki I inwijding en cursus